2f5b099b-d8fb-499a-b516-e8aab6738c6e
5aca7b97-f5ea-4ed3-b843-eff4f22809d1
06f8a20a-c3ba-437d-96f4-51b14c331467
49a094b9-7ed7-44ac-bf14-36e42868e944
50ddc432-8991-4b1c-9935-d67dc3f05361
530ef730-aed3-465b-ad1f-668ac8acfc8e
0079c129-48a3-4a99-bdd4-995d6f9757f4
025f1f36-922e-432c-9f0a-35ef4492de28
1b204803-73f5-4dfd-91e4-3ff775ed4241
5aca7b97-f5ea-4ed3-b843-eff4f22809d1
22f7ba65-f62b-48f4-8fda-11fccd2fc81e
50ddc432-8991-4b1c-9935-d67dc3f05361
06f8a20a-c3ba-437d-96f4-51b14c331467
85bfe74f-7812-41d1-9563-99601a7339b4
0079c129-48a3-4a99-bdd4-995d6f9757f4

Jewellery  ΩDES

When the archetypal symbols of Christianity escape from Byzantine art. High notations and not only of Christianity, but ecumenical describe through a simple and Meta-Byzantine aesthetic, the essence of symbol.

Jewellery  CLEO

 

 

The David Star.Victory man

 

davg2
davcuffs
dav6ε3
dav6ε1
dav6ε2
dav6g3
dav6f3
dav4a
dav4c
dav4d3
dav4d1
dav4d2
dav6f1
dav6f2
dav6g1
dav4b
dav3d4
dav3b
dav3d1
dav3a
dav3d3
dav3c
dav3d2
maniketok 2

Jewellery  VICTORY LADY

dav6d3
dav6d1
dav6d2
dav6d
dav6c
dav6a
dav1e3
dav6b
dav1e1
dav1e2
dav1d3
dav1b
dav1d1
dav1c
dav1d2
dav6d2
dav6d2

© 2018 by Nikos Mourikis